Upcoming Webinar

Simscape Multibody - modelowanie układów mechanicznych

Date:
22 czerwca 2017
Time:
10:00 CET

Overview

Webinarium poświęcone jest modelowaniu fizycznemu z wykorzystaniem narzędzi Simscape oraz Simscape Multibody. Ten typ modelowania związany jest z przygotowaniem modelu i symulacją obiektu bez znajomości równań matematycznych, które go opisują. Modelowanie fizyczne stosuje się w celu przetestowania projektowanych systemów współpracujących z obiektem (np. sterowników, układów przetwarzających sygnały). W trakcie webinarium omawiane są kolejne etapy budowania modelu układu mechanicznego oraz rozbudowywania go o kolejne elementy.

About the Presenter

Dariusz Marchewka w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne pełni funkcję dyrektora Działu Technicznego. Jako inżynier aplikacji zajmuje się zastosowaniem narzędzi MathWorks w projektowaniu systemów sterowania, szybkim prototypowaniem w czasie rzeczywistym oraz modelowaniem fizycznym. Wcześniej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie - najpierw na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu tytułu doktora w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, na stanowisku adiunkta. Jest autorem szeregu publikacji naukowych.

Product Focus

  • Simscape
  • Simscape Multibody